Notícies


CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PEL DEPARTAMENT D’EXPLOTACIÓ.

 

LLOC DE TREBALL:

 

 • Ajudant per brigada d’explotació en el departament de comptadors, de

  categoria laboral 2B, segons conveni.

 • Feines d’instal·lació, canvi, baixa, tallaments de comptadors i sobre les

  instal·lacions annexes a aquests.

 • Puntualment, feines d’obra civil i mecànica a la xarxa d’aigua potable.

REQUISITS:

 

 • Domini català i castellà.

 • No tenir malalties o defectes físics que impedeixin la realització de les

  tasques requerides.

 • Disposat a treballar en equip.

 • Disposar de carnet de conduir classe B.

 • Tenir experiència bàsica en lampisteria (aigua).

 • Esperit de servei a les persones, amb tracte afable i correcte envers els

  clients.

 

 

CONDICIONS:

 

 • Horari de 7:30 h a 13 h i de 15 h a 17:30 h (s’adaptarà a les necessitats

  del Servei).

 • Contracte laboral dins conveni del sector.

 

Interessats/des envieu Currículum Vitae a adl@sarriadeter.cat

Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)