Notícies

DnnForge - NewsArticles


Els Esmorzars de Finançament són trobades bimestrals organitzades per ACCIO amb l'objectiu de difondre nous instruments financers, bones pràctiques i casos d'èxit d'inversors i emprenedors. 

En aquest Esmorzar de Finançament es presenten un fons especialitzats en donar suport a les empreses en situacions de dificultat. L’entrada d’aquests fons no suposa només una injecció de capital per a una companyia, sinó que ajuda a millorar l’estratègia empresarial, l’obtenció i renegociació de crèdit bancari, establir uns sistemes de control adequats i fomentar la internacionalització, amb l’objectiu d’assegurar la seva continuïtat i tornar a ser rendibles. 

Jordi Carbonell, subdirector de política industrial de la Generalitat de Catalunya, presentarà el Programa de reactivació industrial. El programa inclou la detecció preventiva d'empreses en situació de dificultat i els acords amb els jutjats mercantils.

Més informació 

Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)