Empresa

Empresa

 

Orientació per a l'empreneduria

Emprendre un negoci per compte pròpia, pot ser una bona sortida laboral, per fer-ho però cal analitzar bé les possibilitats d'èxit i els riscos que es poden córrer. L'autoocupació com ha opció professional ha de partir a més d'una gran dosi d'il•lusió i compromís, d'una valoració profunda de diferents aspectes com coneixement de les pròpies capacitats, detecció de necessitats, coneixement del producte i/o servei, coneixement del mercat, cerca de finançament, entre altres.

Des de l'Àrea de Desenvolupament Local podem orientar en aquest primer pas d'anàlisi, alhora que acompanyem en la redacció inicial del Pla d'Empresa. Per a la redacció final del Pla d'Empresa i sobretot per a la validació definitiva, hem establert un conveni amb la CP'AC, en que a més, si el Pla resulta viable es farà un acompanyament i suport continuat a l'autoemprenedor en el primer any de vida de la seva empresa.


Finestreta Única Empresarial

L'ajuntament de Sarrià de Ter ha estat el primer ajuntament de la província de Girona i el tercer de Catalunya en implantar la Finestreta Única Empresarial (FUE) a través de la qual s'intenta fomentar l'activitat empresarial, reduir i simplificar les barreres administratives facilitant la relació entre el teixit empresarial i l'administració en qualsevol dels seus nivells.

La Finestreta Única Empresarial es caracterítza per:

  • La integració de serveis i tràmits que afecten a tot el cicle de vida de l'empresa
  • Independència de l'Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat
  • Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l'empresa, prioritzant, així sí, l'electrònic
  • Ús d'un model col•laboratiu de prestació de serveis
  • Celeritat i eficiència fomentant la resolució immediata

 

Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)