Comerç

Comerç

 

A Sarrià de Ter comptem amb una gran oferta d'establiments comercials i productes per oferir als sarrianencs i sarrianenques i també a tothom que s'hi vulgui acostar a veure el nostre poble i gaudir del comerç de proximitat al millor preu.

El comerç del nostre poble, proper i de qualitat, destaca per la varietat dels productes de proximitat, el servei amable i personalitzat dels nostres comerciants i destaca per la seva riquesa humana i dels seus productes. 

Al nostre municipi, comptem amb un directori d'empreses per tal que tothom, pugui fer una recerca dels comerços que hi trobarem, així com els horaris, direcció i mitjans de contacte. Si vols consultar el nostre directori, pots consultar-lo a la següent direcció: https://empreses.sarriadeter.cat/

 

Si tens un negoci a Sarrià de Ter i vols afegir la teva informació al directori, completa el següent formulari i t'ajudarem. https://empreses.sarriadeter.cat/registre

Si tens un negoci a Sarrià de Ter i vols participar activament de la dinamització comercial del poble, així com participar a les campanyes de comerç organitzades per l'ajuntament, posa't en contacte amb nosaltres a través del número de telèfon: 654026565 i t'informarem. Per un poble viu, fem Sarrìà de Ter!


Segons la Generalitat, es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via pública on es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent.

 

ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

 

La Generalitat ha aprovat el calendari comercial definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2020-2021, els dies 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre 6, 13 i 20 de desembre del 2020. Respecte al 2021 els dies 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre, 6, 8 i 19 de desembre.

 

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals. D’acord també amb la Llei d’horaris comercials, s’afegeixen dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

 

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels dies 15 d'agost i 12 d'octubre de 2020 i 1 de novembre i 6 de desembre de 2021, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei.

Pel que fa als dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada que poden fixar els ajuntaments, en el cas dels consistoris que no hagin designat cap data específica, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials els dies 29 de novembre i el 27 de desembre, en el cas de l'any 2020, i el 5 i el 12 de desembre, en el cas de l'any 2021.

 

Altres obligacions

Publicitat de l'horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h. i els dies 1 de gener, i 25 de desembre han de romandre tancats.

Àrea de Desenvolupament Local
Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià 71-73
Sarrià de Ter, 17140
Mail: adl@sarriadeter.cat
Telèfon: 972.170.211 (ext 28)